Stav košíku: 0 Obsah košíku

logo

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky
Provozovatel internetového portálu www.rybarlovec.cz
Rybářské a Lovecké potřeby
Marian Telega
Sídlo firmy:                                                                                                                                                                                                              Výdejní místo:
Dětmarovice 150                                                                                                                                                                                                   Ostravská 70
Dětmarovice 735 71                                                                                                                                                                                             Orlová- Město 735 11
IČ: 738 81 791 DIČ:CZ7603105081
 

1) Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „Smluvní strany“), vzniklé na základě anebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“)

2. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rybarlovec.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele (prodávající) a Kupujícího (zákazník).
 

2) Registrace

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě http://www.rybarlovec.cz/ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Rybářské a Lovecké potřeby, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: rybar.lovec@seznam.cz
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

3) Slevový systém

Každý náš zákazník získá až maximální 20% slevu na zakoupené zboží, kromě zboží v akci, akce 1+1 a výprodej. Systém funguje takto: každý zaregistrovaný zákazník na našem eshopu získává 10% slevu na výrobek, poté každá další položka v košíku získává 1% slevu až do 9 položek to znamená maximálně 20% celkem. Počet položek není omezen. Navíc všichni zákazníci získávají dopravu zdarma po limitu objednávky nad 3000 Kč,-. Eshop Rybarlovec nabízí jedinečnou šanci nakupovat ve slevě všechny druhy zboží včetně drobných položek. Na tento článek a slevový systém si tímto vyhrazujeme autorské právo a zavádíme jako součást obchodních podmínek.
 

4) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva


Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád
je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo není skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Může se stát, že přesto, že je zboží zobrazeno, že je skladem, ale v průběhu objednávky se vyprodá. V takovém případě bude kupující vždy informován.
 

5) Druh dopravy

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout každou středu za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat od 9:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00 pouze na výdejním místě v Orlové-Městě (kamenná prodejna).
Přepravní balíková firma PPL
Poštovné, u objednávek do 3000,- Kč a 30kg po ČR, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 125,- Kč. U platby Dobírkou + 39,-Kč. U objednávek nad 3000,- Kč poštovné neúčtujeme.
Poštovné u objednávek do 3000,-Kč nád 30kg do 50kg po ČR, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 159,-Kč. U platby Dobírkou + 30.-Kč. U objednávek nad 3000,- poštovné neúčtujeme.
Poštovné na Slovensko do 30kg u objednávek do 7000,-Kč, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 309,-Kč. U objednávek nad 7000,-Kč poštovné neúčtujeme.

 

Pozor poštovní příplatky:
Rybarlovec.cz si vyřazuje právo na příplatky k poštovnému za každou objednávku jejíž objem nebo hmotnost přesahuje 1 balík do 30kg Vám bude účtován doplatek 125,-kč za každý balík navíc !!
Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a bezproblémové převzetí potvrdit svým podpisem na dodacím listě dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů nasvědčujících neoprávněnému vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasícím počtu balíků a jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu takovou zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.Na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 

 

6) Záruka

Záruku na prodávané zboží poskytuje provozovatel dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v elektronickém obchodě uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na objednané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami, jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.
 

7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

8) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží, vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy můžete využít formulář níže. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 

Jak postupovat při vracení zboží:
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte kopii dokladu o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést). V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. V případě vyžádání vrácení peněz poštovní poukázkou ze strany spotřebitele si prodávající účtuje manipulační poplatek ve výši 50kč. V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána částka o objemovou a věrnostní slevu, popř. jiné slevy uvedené na faktuře a týkající se vráceného zboží.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresa provozovny: Rybářské a Lovecké potřeby Marian Telega, Ostravská 70, Orlová-Město
735 11, IČ: 738 81 791 DIČ:CZ7603105081
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo objednávky:
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Podpis: _____________________
Datum: _____________________
 

9) Právo dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo upravit slevu v případě, že není schopen dodat konkrétní objednané zboží dle zavedeného slevového systému www.rybarlovec.cz . Př: 9 položek = 20%sleva - možnost dodání zboží od dodavatele 8 položek = 19%sleva atd. Platnost objednávky je 5 dnů, po té dodavatel může objednávku zrušit pro uvolnění zboží dalšímu zákazníkovi, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 

10) Doručení a dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky v e-shopu. Je-li objednávané zboží skladem v expedičním skladu provozovatele, provozovatel jej (mimo soboty, neděle a svátku) následující den nejpozději do 48hodin vyexpeduje kupujícímu. V případě, že objednávané zboží bude vyprodáno a momentálně nebude skladem, provozovatel neprodleně tuto skutečnost oznámí kupujícímu (zpravidla telefonicky nebo e-mailem) a dohodne s kupujícím další postup, související s vyřízením objednávky. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování
vznikají.
 

11) Ceny a způsob úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat při výběru dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy dobírka - objednané zboží Vám zašleme přepravní společností PPL  při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru platební karta – peníze jsou převedeny online z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího č.ú 211976847/0600. Prodávající odešle zboží do 48h od přijetí platby na bankovní účet Všechny ceny uvedené v e-shopu, jsou uvedeny s DPH.
 

12) Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).
 

13) Reklamace

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. Místem uplatnění reklamace je výdejní místo (prodejna) Rybářské a lovecké potřeby, Ostravská 70, 735 11 Orlová-Město.
K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být zabaleno nejlépe v originálním obalu a musí být kompletní včetně všeho příslušenství, které bylo při prodeji součástí výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána. Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace
bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-ti dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.

 

Záruka se nevztahuje:
-na závady nebo změnu vlastností výrobku, které vznikly nedodržením návodu k použití, nesprávným skladováním nebo běžným opotřebením.
-na jakékoliv opravy nebo úpravy, které neprovedl záruční servis
-na poškození nebo zlomení špičky v prvních 10ti centimetrech délky (jedná se vždy o poškození způsobené nevhodným zacházením nebo nevhodnou přepravou)
-na přetížení (např.špatně seřízená brzda nebo použití navijáku na jiný způsob rybolovu, než ke kterému je určen)

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

1.Pokud se spotřebitel domnívá, že byl prodejcem poškozen, nebo prodejce nedostál svým závazkům, může spotřebitel napsat na emailovou adresu prodejce rybar.lovec@seznam.cz


2.Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má také kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.


3.Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz :

https://www.mpo.cz/


4.U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

5.Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


6.Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS


7.Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.


8.V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.


9.Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

14) Ochrana osobních údajů

Internetový obchod Rybářské a lovecké potřeby podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.
 

15) Zákon o EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

16) Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

GDPR - ochrana osobních údajů

 

I. Předmět úpravy


1. Firma Marian Telega při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů.

2. Firma Marian Telega, tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).


II. Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je fima Marian Telega, IČ: 73881791, se sídlem: Dětmarovice 150, 735 71 Dětmarovice.

2. Firmu je možné kontaktovat písemně na adrese Dětmarovice 150, 735 71 Dětmarovice nebo elektronicky prostřednictvím emailové pošty rybar.lovec@seznam.cz ,

 

 

III. Účely zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:

- plnění povinností vyplývajících ze smluv a objednávek;

- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

- komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv a objednávek;

- zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;

- vymáhání právních povinností;

 uplatňování zákaznických slev;   

- sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku;

- zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

 

 


IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:

- Identifikační údaje:
* jméno a příjmení,
* titul,
* datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech  
   totožnosti, (pouze v případě splátkového prodeje)  
* IČ, DIČ, firma,

- Kontaktní údaje:
* e-mail,
* telefonní čísla,
* ID datové schránky,
* kontaktní adresy

- Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, a identifikátory cookies

- Další údaje: číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku)

2. Firma Marian Telega osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

3. Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí osobních údajů, zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa) nemusí být smlouva či objednávka uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění, nebo vymožení povinností ze smlouvy nebo objednávky.

 

 

V. Zasílání obchodních sdělení

1. Firma Marian Telega využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají pouze oboru podnikání.

2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a to elektronicky mailem rybar.lovec@seznam.cz  nebo na kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.

3. Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána.

4. Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním svého obchodního zástupce nebo na dalších kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.


VI. Příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny s firmou Marian Telega nebo mají zásadní vliv pro plnění podmínek smluv či objednávek. V rámci těchto společností je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.

2. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:

- poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení;

- daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;

- dopravci;

- osoby zajišťující monitoring firmy a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchodním rejstříku;

- správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů.

3. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.        

4. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

 

VII. Důvody zpracování

1. Firma Marian Telega zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:

- oprávněný zájem;

- plnění smlouvy; objednávky

- plnění právní povinnosti;

- platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. Oprávněný zájem Firmy Marian Telega na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:

- Ochrana důležitých práv Firmy Marian Telega vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka;

- Ochrana majetku Firmy Marian Telega

- Vymáhání případných pohledávek;

- Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb;

 

 

VIII. Další informace

1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

2. Firma Marian Telega bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu. Osobní a kontaktní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

4. Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

5. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.

7. Zákazník má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

8. Zákazník má právo na přenositelnost svých údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušených právních předpisů.

9. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.

10. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

11. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům, které může uplatnit na kontaktech uvedených v čl. II těchto        podmínek.

12. Osobní údaje zákazníka nejsou předmětem automatizovaného rozhodovaní.

 

 

IX. Cookies

1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.

2. Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.

2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

Sdílení článku:Kontaktní informace

RYBÁŘSKÉ a LOVECKÉ POTŘEBY
Ostravská 70
735 11 Orlová-Město
Tel.: +420 739 692 483
E-mail: rybar.lovec@seznam.cz
 
Výdejní místo:
Středa: 9.00 - 12.00 - 12:30 - 17.00
 

Platby, doprava

Akceptujeme tyto platební metody:

  • hotově

 

Doprava:

  • PPL
  • osobní odběr na prodejně